Jitske Kramer - Verbinding door Deep Democracy (Dag vd Trainer)

Inclusie en fragmentatie

  Wij hebben een écht mooie teaminterventietool om van jouw team een topteam te maken. Het programma bestaat uit 4 thema’s die wij in 2 dagen in jouw team komen faciliteren. Elk thema wordt ingeleid door een zeer pakkend filmpje, een hiervan vind je in deze blogpost. Daarna volgen teamgesprekken,...

Lees meer

Deep Democracy Griekenland

Deep Democracy in Griekenland: we genieten na van een geweldige week! Intensief & intens leren in een diverse groep. Alweer voor het vierde achtereenvolgende jaar. Levels 2&3 in één week, onder begeleiding van onze DD-instructor Frank Weijers, met enkele masterclasses van Jitske Kramer. Dat alles op een droomplek in de...

Lees meer

Facilitatie en coaching van de onderstroom

Deep Democracy wordt niet alleen maar gebruikt bij het faciliteren van groepen, maar kan ook uitstekend gebruikt worden voor individuele coaching en mediation. Zo zijn er gespreksvormen waar bij alle ja’s en nee’s van een beslissing worden afgewogen of tegen elkaar worden uitgesproken – let’s talk -. Daarmee worden conflicten...

Lees meer

Van kwantitatieve naar kwalitatieve democratie

Binnen de samenleving voelt een grote groep mensen zich niet vertegenwoordigd. Het is gissen naar de redenen dat ze zijn afgehaakt, misschien waren ze nooit aangehaakt. Deze groep doet hoe dan ook niet mee. Je voelt constant hun afwezigheid. Ze gaan niet stemmen of vertonen grillig stemgedrag. Ze laten zich niet horen als ze...

Lees meer

Beslissingen nemen als tribe

Afgelopen jaar hebben we lezingen mogen verzorgen voor een drietal stads-tribes: Zwolle, Wageningen en Breda. Lezingen open voor iedereen die wilde komen, met een divers publiek van ambtenaren, docenten, politiek, stichtingsbesturen, buren en nog veel meer. En we hielpen een aantal woningbouw coöperaties om na te denken over hun rol...

Lees meer

Nieuwe training: holding space (na DD L3)

Omdat het begeleiden van stevige conflicten in een groep en gesprekken over tegenstellingen zonder bullshit om meer vraagt dan goede vaardigheden en stappenplannen, hebben we deze tweedaagse training ontwikkeld. Voor iedereen die tot en met L3 van Deep Democracy heeft gevolgd en zich verder wil bekwamen in eigen faciliterende metaskills....

Lees meer

  • "Deep Democracy biedt een nieuwe visie op team-functioneren en de begeleiding ervan."

  • "Veel geleerd tijdens de training. Onder andere de waarde van de stem van de minderheid en manieren voor interventies in lastige situaties."

  • "Ik heb in jaren niet zo'n inspirerende en indrukwekkende training gevolgd."

  • "Ik was al jaren opzoek naar een toegankelijke taal en methode om de onderstroom in en met teams bespreekbaar te maken. Gevonden."

  • "Even de loftrompet: wat is Jitske een goede en zorgvuldige trainer: precies, geduldig, to-the-point, veilig en ook nog humor, indrukwekkend."

  • "Of ik Democracy al heb toegepast? Vandaag nog."

  • "Deep Democracy is geen oude wijn in nieuwe zakken, maar werkelijk nieuwe wijn."

  • "Zelden heb ik een ervaring gehad als de afgelopen 2 dagen. We gingen heel snel onder de waterlijn op een veilige en werkbare manier."

HumanDimensions

De drijvende kracht achter HumanDimensions is Jitske Kramer. Om haar fascinatie, passie en nieuwsgierigheid met een grotere groep te delen en verder te ontwikkelen, heeft zij HumanDimensions in 2006 opgericht. HumanDimensions kijkt naar de wereld en organisaties door het oog van een antropoloog. Culturele antropologie is de discipline die zich afvraagt wat het betekent om mens te zijn tussen mensen. Met een fascinatie hoe mensen samen culturen vormen en hoe culturen mensen vormen. In organisaties en daarbuiten. Antropologen maken vreemd wat vertrouwd is. En vertrouwd wat vreemd is. Om zo ruimte te creëren voor nieuwe manieren van kijken en handelen.

Wij zijn elke dag opnieuw op zoek naar manieren om nog beter samen te werken, te leven, te zijn. Deep Democracy is voor ons een belangrijke en waardevolle manier om het potentieel van een groep ten volle te benutten.

Wijsheid van de minderheid

Als de minderheid niet wordt meegenomen in een beslissing van de meerderheid, gaat de wijsheid van de minderheid verloren. Ongeacht in welke cultuur. Zodra een minderheidswijsheid over het hoofd wordt gezien, of  genegeerd, of onderdrukt, heeft dit impact op de veiligheid in de groep en de algehele groepsdynamiek. Niet alleen de kwaliteit van de beslissingen leidt hieronder, ook de algehele sfeer en bereidheid tot samen werken en verbinden.

Co-creatie

Voor het oplossen van complexe problemen en het realiseren van veranderingen, is co-creatie nodig. Dit betekent een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces (zoals een plan, advies of product). Essentieel hierbij zijn: dialoog, het vinden van ‘common ground’, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. De Lewis methode is een waardevolle wijze om op een gestructureerde manier te komen tot openheid, vertrouwen en creativiteit.

Participatief leiderschap

Leiders hebben door hun positie in een organisatie de verantwoordelijkheid voor de wijze waarop taken worden uitgevoerd, doelen worden gehaald en resultaten worden geboekt. Deze verantwoordelijk kun je op verschillende manieren invullen. Deep Democracy geeft de mogelijkheid om sterk op het proces te sturen, waardoor participatief (of dienend, coachend, verbindend) leiderschap concreet vorm krijgt. Leiders moeten heldere kaders kunnen stellen en tegelijkertijd mensen de ruimte geven om hier zo optimaal mogelijk invulling aan te geven. Onduidelijkheid en incongruentie zorgen voor gedoe. Van meedenken, meepraten tot meebeslissen… hoe participatief wil je zijn? De technieken van Deep Democracy geven leiders stevigheid, vergroten het draagvlak en verhogen de kwaliteit van beslissingen. Door niet eindeloos te polderen en discussiëren, maar door de koe bij de horens te vatten en de heikele punten echt op tafel te leggen.

Een organisatie is geen democracy

In een organisatie zijn er nu eenmaal mensen die verschillende verantwoordelijkheden dragen. Niet iedereen is voor alles beslissingsbevoegd. Deep democracy heeft ook niet de intentie om een organisatie om te vormen tot een democratie. De methode is ‘democratisch’ omdat er oprecht gezocht wordt naar ieders mening en inzicht, niet omdat er voortdurend over alles gestemd hoeft te worden. Doordat de informatiestroom tussen hiërarchische lagen, verschillende afdelingen en andere subgroepen verbetert, wordt de kwaliteit van besluiten beter. Het draagvlak is groter, sabotage dynamieken verminderen. Resultaten worden uiteindelijk sneller geboekt.

Inclusieve besluitvorming

Door alle perspectieven te horen en benutten, vermindert sabotage gedrag en verhoog je de kwaliteit van een besluit. In een inclusieve werkcultuur komt iedereen tot zijn of haar recht en worden alle talenten en invalshoeken benut. Dus geen beslissingen voor, maar met mensen maken. De Lewis methode van deep democracy biedt praktische tools en gespreksmodellen om inclusie vorm te geven. Je kunt dit ook constructieve besluitvorming noemen, met een hoger en duurzamer rendement.

Dat kost toch veels te veel tijd!

Deep Democracy pleit er niet voor dat iedereen altijd en overal op ieder moment mag meedenken, meepraten en meebeslissen. Dat geeft chaos en toont gebrek aan leiderschap. Wel zorgt het gebruik van Deep Democracy ervoor dat er meer transparantie en congruentie komt over wie waarover mag meepraten en meebeslissen.  De juiste mensen op het juiste moment en op de juiste manier betrekken bij keuzes en beslissingen levert juist tijdswinst op. Plus het bevordert kwaliteit en draagvlak. Vergeet niet hoeveel tijd de gebruikelijke doordruk, manipulatie en machtspelletjes kosten. Deep Democracy lijkt in eerste instantie wellicht meer tijd te kosten, in de praktijk blijkt dit ruimschoots ingehaald te worden door de hoge mate van betrokkenheid en commitment die ontstaan is tijdens het proces. Tempo door shared responsibility and improved accountability.

Past dit wel in elke cultuur?

Deep Democracy wordt over de hele wereld gebruikt, maar er zijn wel een aantal culturele aspecten waar je rekening mee moet houden. De Lewis methode is erop gericht dat mensen steeds meer en gemakkelijker hun meningen, ideeën en gevoelens openlijk uitspreken. In organisatieculturen, of nationale culturen, waar men niet gewend is om een persoonlijke mening naar voren te brengen, zal het meer tijd kosten om mensen hier comfortabel mee te laten zijn. In de facilitatie zal veel aandacht gaan naar het veilig maken voor de afwijkende mening, door op een respectvolle wijze de culturele normen te erkennen.

Meer weten

Aanmelden

Training volgen? Schrijf je in.

Mail voor informatie

Vragen? Nieuwsgierig naar onze diensten?