FAQ Deep Democracy

TOEPASSINGEN

Deep Democracy wordt ingezet van Zuid-Afrika tot Zweden en van Canada tot Australië. In kleuterklassen en in boardrooms. In productieomgevingen en tijdens strategiesessies. Sommigen gebruiken de methode van A tot Z, terwijl anderen er stukjes en beetjes uit gebruiken. Deep Democracy geeft een nieuwe dimensie aan het kijken naar groepsprocessen, het nemen met besluiten, het aansturen van teams, het begeleiden en oplossen van ruzies en conflicten.

Jitske Kramer, Frank Weijers, Minka Jongkind, Christien Oudshoorn, Mireille Ollivieira en Karim Maarek hebben gezamenlijk sinds 2012 duizenden mensen getraind, begeleid en geïnspireerd met Deep Democracy. Elke dag schrijven zich weer nieuwe mensen in voor onze trainingen. Hele schoolbesturen en docententeams; gemeenten en zorg instellingen, interne coaches bij defensie, de brandweer, politie, zelfstandige trainers, coaches; beleidsmedewerkers; salesmanagers uit de profit, doorgewinterde consultants, strategisch adviseurs van verschillende ministeries. Afdelingshoofden, teamleiders, directeuren, toezichthouders en bestuurders uit verschillende sectoren. Kortom… een zeer divers gezelschap dat als overeenkomst heeft dat zij met mensen werken. Ze willen het gedoe in organisaties verkleinen en graag het volledige potentieel van een groep benutten. En van zichzelf.

FAQ - VEEL GESTELDE VRAGEN

Mensen die de methode nog niet kennen, komen vaak met een aantal vragen en mogelijke bezwaren. De veel terugkerende thema’s hebben we hier op een rijtje gezet. Nog meer vragen? Laat het ons weten.

Niets heeft betekenis van zichzelf. Mensen geven samen betekenis aan alles wat er in en om hen heen gebeurt. En elk perspectief draagt daarmee een invalshoek, een inzicht in zich. Als we naar bepaalde standpunten niet willen of kunnen luisteren, voelen mensen zich gepasseerd, niet begrepen, niet gehoord, genegeerd. Niet alleen de kwaliteit van de beslissingen leidt hieronder doordat we een perspectief niet hebben kunnen meenemen, ook de algehele sfeer en bereidheid tot samen werken en verbinden vermindert. Het is de kunst om goed te luisteren naar wat iedereen zegt, welke zorgen, ideeën en oplossingen er in opmerkingen verborgen zitten. Wanneer alles op tafel ligt kunnen we met elkaar het beste besluit ooit nemen. Deep Democracy streeft ernaar ruimte te geven aan de stem van de minderheid, zodat deze niet verloren gaat in een discussie en de wijsheid ervan meegenomen kan worden in de besluitvorming.

Leiders hebben door hun positie in een organisatie de verantwoordelijkheid voor de wijze waarop taken worden uitgevoerd, doelen gehaald worden en resultaten geboekt worden. Deze verantwoordelijk kun je op verschillende manieren invullen. Deep Democracy geeft de mogelijkheid om sterk op het proces te sturen, waardoor participatief (of dienend, gespreid, coachend, verbindend) leiderschap concreet vorm krijgt. Leiders moeten heldere kaders kunnen stellen en tegelijkertijd mensen de ruimte geven om hier zo optimaal mogelijk invulling aan te geven. Onduidelijkheid en incongruentie zorgen voor gedoe. Van meedenken, meepraten tot meebeslissen… hoe participatief wil je zijn? De technieken van Deep Democracy geven leiders stevigheid, vergroten het draagvlak en verhogen de kwaliteit van besluiten. Door niet eindeloos te polderen en te discussiëren, maar door de koe bij de horens te vatten en de heikele punten echt op tafel te leggen.

Ja, in een organisatie zijn er nu eenmaal mensen die verschillende verantwoordelijkheden dragen. Niet iedereen is voor alles beslissingsbevoegd. Deep Democracy heeft ook niet de intentie om een organisatie om te vormen tot een democratie. De methode is ‘democratisch’ omdat er oprecht gezocht wordt naar ieders mening en inzicht, niet omdat er voortdurend over alles gestemd hoeft te worden. Doordat de informatiestroom tussen hiërarchische lagen, verschillende afdelingen en andere subgroepen verbetert, wordt de kwaliteit van besluiten beter. Het draagvlak is groter, sabotage dynamieken verminderen. Resultaten worden uiteindelijk sneller geboekt.

Door alle perspectieven te horen en te benutten, vermindert sabotage gedrag en verhoog je de kwaliteit van een besluit. In een inclusieve werkcultuur komt iedereen tot zijn of haar recht en worden alle talenten en invalshoeken benut. Dus geen beslissingen voor, maar mét mensen maken. De Lewis methode van Deep Democracy biedt praktische tools en gespreksmodellen om inclusie vorm te geven. Je kunt dit ook constructieve besluitvorming noemen, met een hoger en duurzamer rendement.

Deep Democracy wordt over de hele wereld ingezet, maar er zijn wel een aantal culturele aspecten waar je rekening mee moet houden. De Lewis methode is erop gericht dat mensen steeds meer en gemakkelijker hun meningen, ideeën en gevoelens openlijk uitspreken. In organisatieculturen, of nationale culturen, waar men niet gewend is om een persoonlijke mening naar voren te brengen, kost het meer tijd om mensen hier comfortabel mee te laten zijn. In de facilitatie gaat veel aandacht naar het veilig maken voor de afwijkende mening, door op een respectvolle wijze de culturele normen te erkennen.

Deep Democracy pleit er niet voor dat iedereen altijd en overal op ieder moment mag meedenken, meepraten en meebeslissen. Dat geeft chaos en toont gebrek aan leiderschap. Het gaat er niet om ‘dat iedereen alles moet zeggen’, maar ‘dat alles wat gezegd moet worden op tafel kan komen’. Het gaat om de verschillende invalshoeken, niet perse de verschillende personen. Ook zorgt het gebruik van Deep Democracy ervoor dat er meer transparantie en congruentie komt over wie waarover mag meepraten en meebeslissen. De juiste mensen op het juiste moment en op de juiste manier betrekken bij keuzes en beslissingen levert tijdswinst op. Plus het bevordert kwaliteit en draagvlak. Vergeet niet hoeveel tijd de gebruikelijke doordruk, manipulatie en machtspelletjes kosten. Deep Democracy lijkt in eerste instantie wellicht meer tijd te kosten, in de praktijk blijkt dit ruimschoots ingehaald te worden door de hoge mate van betrokkenheid en commitment die ontstaan is tijdens het proces. De gedeelde verantwoordelijkheid neemt toe.

Schrijf je in voor de wachtlijst

Lijkt de training vol? Wij maken gebruik van een wachtlijst. Het komt regelmatig voor dat er toch nog een plek vrijkomt op de training.
 
Je komt op de wachtlijst door je aan te melden voor de training op een datum waar nog plek is, zo ben je in ieder geval verzekerd van een plekje op de door jou uitgezochte training.
Als je dan op het inschrijfformulier aangeeft voor welke data je op de wachtlijst wilt komen, zullen wij je benaderen zodra er een plekje vrijkomt. 
 
Op deze manier hebben we al je gegevens al en kunnen we je makkelijk een plek op een eerdere training toewijzen.