Het grote in het kleine zien

gesprekstechniek: FRACTALE PATRONEN

Een fractal is een wiskundig fenomeen dat staat voor een oneindig patroon dat zich steeds maar herhaalt. De natuur zit vol fractale patronen. Je ziet het bijvoorbeeld als je een broccoli pakt. Breek je daar een stukje vanaf, dan heb je weer een volmaakte, maar kleinere broccoli. Breek je daar weer een stukje vanaf dan heb je een mini broccoli. Je ziet fractale patronen terug in melkwegstelsels, orkanen, varens, ijskristallen… Je kunt het ook het Droste-effect noemen.

In organisaties en menselijke relaties zien we ook herhalende fractale patronen. Een directieteam waarin twee directieleden heftig concurreren zien we terug in het patroon dat afdelingen elkaar beconcurreren; in het patroon dat medewerkers op die afdeling elkaar massaal beconcurreren. 

Omgeving kan onderdeel van het fractale patroon zijn. Zo zien we dat professionals die werken in een onveilige setting (politiemensen, psychiatrisch verpleegkundigen, brandweermensen) dikwijls ook intern onveiligheid creëren en het lastig vinden om elkaar aan te spreken. 

Het herkennen en duiden van fractale patronen kan helpen om snel, op grotere schaal, verandering van gedrag te bewerkstelligen of dialoog te versnellen. Heb je immers een klein fractaal patroon te pakken, maak je dat weer heel en vergroot je dat fractal vervolgens uit, dan schaal je direct op.

Deep Democracy brengt met de gesprekstechniek ‘Het grote in het kleine zien’ de fractale patronen in jouw organisatie boven water.  

droste effect

10 Methodieken voor effectieve gesprekken

De Lewis aanpak van Deep Democracy, kent een aantal specifieke gespreksmodellen, tools en technieken. In het boek Deep Democracy – de wijsheid van de minderheid staan deze gesprekstechnieken voor effectief leiderschap uitgebreid beschreven. Op deze pagina een overzicht van de meest belangrijke tools, met afbeeldingen uit het boek.

Meer weten over gesprekstechnieken en effectief leiderschap?

De gesprekstechnieken van Deep Democracy zijn slechts één van de methodieken die het team van Human Dimensions inzet om organisaties naar een hoger niveau te tillen. Lees daarom ook meer over:
 

 

Schrijf je in voor de wachtlijst

Lijkt de training vol? Wij maken gebruik van een wachtlijst. Het komt regelmatig voor dat er toch nog een plek vrijkomt op de training.
 
Je komt op de wachtlijst door je aan te melden voor de training op een datum waar nog plek is, zo ben je in ieder geval verzekerd van een plekje op de door jou uitgezochte training.
Als je dan op het inschrijfformulier aangeeft voor welke data je op de wachtlijst wilt komen, zullen wij je benaderen zodra er een plekje vrijkomt. 
 
Op deze manier hebben we al je gegevens al en kunnen we je makkelijk een plek op een eerdere training toewijzen.