Het nationale deep democracy event


Op 24 januari 2020 organiseren we het tweede Nationale Deep Democracy Event. De eerste keer waren de kaarten snel uitverkocht, dus als je er bij wilt zijn, wacht niet te lang!

Lokatie: De Fabrique in Utrecht. Prijs € 250,- excl. BTW

Inschrijven

Een inspirerende dag waar je bij wilt zijn en waar nog lang over gepraat zal worden. De aftermovie van 2019:


Nationale Deep Democracy Event

Voor wie

Iedereen die nieuwsgierig is naar inclusief leiderschap, goed omgaan met conflicten, inclusie, besluitvorming waarin alle stemmen worden meegenomen, al eens een Deep Democracy training heeft gevolgd of dit misschien zou willen én iedereen die zich wil inzetten voor het goede gesprek, het beste besluit en het betere conflict.

Programma

We hebben een programma waarin je kennismaakt met ons hele Human Dimensions team. We delen onze ervaringen tijdens talks en workshops. Bovendien zijn wij erg trots op onze gast van deze dag: Hermann Arnold. Zijn verhaal is in Nederland niet zo bekend, maar wel erg bijzonder. Hermann Arnold heeft een Duits ICT bedrijf, Haufe, dat een aantal jaren volledig via democratische principes werkte. Dat ging bijzonder goed, totdat schaalvergroting en internationalisering (ruim 5 500 mensen op 4 continenten) maakte dat dingen vastliepen. Hij neemt ons mee in de lessen die hij leerde.

9.00 - 9.30 Inloop en koffie

9.30 - 11.30 Check in en twee lezingen

Jitske Kramer: Deep Democracy en Cultuurverandering. Over hoe de kennis van antropologie het werken met Deep Democracy kan versterken. Over tribale heimelijke genoegens van medewerkers en leiders. Over tribale archetypen. Over het ondertussen van een verandering, wat antropologen 'liminaliteit' noemen en wat in Deep Democracy 'over the edge' heet. En over hoe je binnen autocratische systemen toch heel diep democratisch kunt werken, bijvoorbeeld zoals bij de Lekgotla besluitvorming uit Botswana (zullen we aan het eind van de dag ervaren).

Hermann Arnold: Democracy in a Commercial Organization (English). From inclusive leadership to formal democracy and back forward. A journey of unexpected successes and failures … and counting. About deliberate reflection and mature decisions. About pseudo democracy and employee tyranny. Between empowered leaders and frozen leadership. Between engaged employees and popcorn followership. And where we go now.

11.30 - 11.50 Pauze

11.50 - 12.50 Een drietal talks over onze ervaringen met Deep Democracy

Christien Oudshoorn: Ook luisteren naar wat we stom of vervelend vinden. Net zoals groepen effectiever worden als er ruimte is voor alle verschillende geluiden in de groep, zo worden we als mens effectiever als we oor hebben voor alle verschillende stemmen in onszelf. Ook die geluiden waar we niet zo blij of vertrouwd mee zijn.

Frank Weijers: To polarize or not to polarize. Een gebrek aan vrijmoedigheid in spreken en openhartigheid in luisteren maakt dat groepen hun potentieel onvoldoende benutten. Hoe daarmee te dealen in sterk uiteenlopende situaties: enerzijds wanneer niet alles wordt gezegd, anderzijds als zo sterk gepolariseerd wordt dat we elkaar niet meer willen en kunnen horen?  Wat kan Deep Democracy daar wel en niet in betekenen? Frank heeft daar veel ervaring mee opgedaan, o.a. in Amsterdam bij het faciliteren van zgn. ambtswoninggesprekken, waarin wethouders met grote groepen bewoners in gesprek gaan omdat democratie nu eenmaal veel meer is dan eenmaal per vier jaar gaan stemmen.

Mireille Ollivieira: How to become an addict. Niet alle verslavingen zijn slecht. Sterker nog, sommige moet je willen. Mireille daagt je uit om voorbij jouw eerste associaties te kijken. Over de grens van wat we normaal vinden. Ze neemt je mee naar haar persoonlijke hoogte- en dieptepunten, compleet met verdwalen en ontwenningsverschijnselen. Ze worstelde en kwam boven. Mét een handleiding!

12.50 - 13.50 Lunch

13.50 - 15.45 Workshop ronde. Je kunt 1 van de hieronder beschreven workshops kiezen. Kiezen doen we op de dag zelf, tijdens de lunch.

15.45 - 16.00 Pauze

16.00 - 16.50 Lekgotla kampvuur gesprek, met z'n allen.

16.50 - 17.00 Check-uit, onder begeleiding van Jitske Kramer


Workshops (je kunt er één volgen. dat wordt kiezen dus!)

Holding Space - door Minka Jongkind. We hebben bedding nodig waar we gesprekken kunnen voeren die spannend zijn. Waarin tegengestelde meningen en belangen uitgesproken kunnen worden. Waarin ruimte is voor verwarring, emoties en het even niet weten. Zonder deze gesprekken vindt er geen groei en verandering plaats en is harmonie slechts schijnharmonie. Het is jouw taak als leider of facilitator om deze ruimte te creëren, met power en love. Om kampvuur gesprekken te creëren waarbij je het zelf ook kan uithouden in het niet-weten. Om om te gaan met ongemakkelijke emoties – zonder te gaan redden of strijden – holding space. Hoe? Door te leren hoe je met verschillende energieën verschillende bedding creëert. En te oefenen in het verdragen van je eigen ongemak als het spannend wordt, met mildheid en een knipoog. Speels én serieus. 

Macht en ranking - door Christien Oudshoorn. Spelen op de apenrots. Zodra mensen bij elkaar komen ontstaat er binnen de kortste keren een rangorde. We voelen het, we handelen ernaar, maar vinden het vaak nog niet zo makkelijk om erover te praten. En daarmee is ‘macht’ vaak de roze olifant in groepsprocessen. Tijd om die olifant onder de loep te nemen en te onderzoeken hoe we haar bewust en effectief in kunnen zetten. Je leert om je vrijer te bewegen op de apenrots en naar de plek te gaan die het beste past bij je specifieke situatie. En ook om de apenrots voor jezelf en anderen een meer democratische plek te maken. Hoe? Een combinatie van eyeopeners en input om kritisch naar ranking en macht te kijken. En tips en oefeningen om de invloed die je hebt zo effectief mogelijk in te zetten en ook anderen bewust te maken van hoe ranking meespeelt in hun groepsproces.

IJSvuur dialoog  - door Walter Faaij. De energietransitie en het inbedden van duurzaamheid in een organisatie zijn fundamentele transities. We zijn collectief in verwarring hoe de economie eruit moet zien en welke rol duurzaamheid in onze samenleving speelt. De oude ordening werkt niet meer maar de nieuwe is nog niet uitgekristalliseerd. Dat vraagt om nieuwe betekenisgeving. Onze corporate antropoloog Walter Faaij ontwikkelde een dialoogvorm met inspiratie van Groenland. IJSvuur, een kampvuurgesprek rond een smeltend ijsblok van 250 kilogram. Een dialoog om moedige gesprekken te voeren en geraakt te worden, om mooie verhalen te vertellen en om nieuwe betekenis te geven. Want voor tribes én organisaties is het kampvuur al eeuwenlang de aangewezen plek voor dialoog en betekenisgeving. Mee bouwen aan een future-proof, duurzame en inclusieve samenleving? We dagen jou uit om aan dit ijsvuur een dialoog te hebben over wat duurzaamheid voor jou, je team en je organisatie betekent. Hoe? Met een klein beetje theorie over cultuur, interactie en besluitvorming. Met gesprekken over duurzaamheid in je persoonlijke en professionele leven, over wat je kan en welke plannen je kan maken. En met een unieke ervaring rond een groots blok ijs.

Polariseren kun je leren - door Frank Weijers. We leven in een tijd waarin sterker gepolariseerd wordt dan ooit. Trump, zwarte piet, vuurwerk, Nike, Brexit, Moslims, witte mannen, klimaatontkenners, boeren, het MT, de buren… Als je niet vóór bent, dan ben je tegen. En omgekeerd. We stereotyperen ons te pletter. Het rustige midden verdwijnt, niet kiezen lijkt geen optie meer te zijn. The winner takes it all. Zou het anders kunnen? Natuurlijk wel! In de twee uur durende sessie ‘Polariseren kun je leren’ gaan we aan de slag met een gevarieerde serie perspectieven op polariseren: hoe we eruit kunnen blijven, hoe we eruit kunnen als we erin zitten én hoe we erin kunnen komen als we er teveel uit blijven (en waarom dat soms zo’n goed plan is). Ontdek hoe je goed leert dealen met polarisatie, als groepslid, als leider, als facilitator. Hoe? Met een klein beetje theorie, maar vooral door veel te doen & ervaren en jezelf op de rand van je comfortzone te verbazen. En passant neem je ook nog eens een mooie nieuwe werkvorm van deze sessie mee.

Basis principes Deep Democracy – door Mireille Ollivieira. Deep Democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Een workshop voor wie nog niet zo heel erg bekend is met Deep Democracy en nieuwsgierig is wat de Lewis methode nu precies inhoud. Je leert over de wijze van besluitvormen en het sabotagegedrag dat ontstaat als mensen om wat voor reden dan ook niet kunnen zeggen wat ze zouden willen zeggen. Bovendien onderzoek je de impact van autocratische besluiten en leer je over de mythe van de democractie. Hoe? Met heldere theorie krijg je de basisprincipes van de stappen van Deep Democracy uitgelegd. Met ruimte voor vragen en tijd voor reflectie. En een gesprek op voeten. 

Een organisatie is geen democratie – door Jitske Kramer en Hermann Arnold (English). In deze workshop gaan we in op de vraag in hoeverre een organisatie een democratie is. Of niet. Wat de beperkingen zijn van participatieve methoden, gespreid leiderschap, agile en zelforganisatie. We bouwen verder op het verhaal en de ervaringen van Hermann Arnold in zijn bedrijf Haufe. Hoe? Middels vraag en antwoord. En gesprekken in kleinere groepen. 

  Tot ziens op het


nationale deep democracy event !


24 Januari 2020Groet, Team Human DimensionsACHTERGROND

  • Eind jaren negentig. Post-Apartheid. Zuid-Afrika. Myrna en Greg Lewis ontwikkelen een bijzondere methode om de wijsheid van de minderheidsstem goed te benutten en besluitvorming beter te laten verlopen.
  • In 2009 leerde Jitske Kramer Deep Democracy kennen, werd instructor en bracht de Lewis methode van Deep Democracy naar Nederland.
  • Al sinds 2013 verzorgen wij trainingen in de Lewis methode van Deep Democracy.
  • Honderden mensen zijn inmiddels door ons opgeleid.
  • Meer dan 10.000 boeken Deep Democracy verkocht.
  • Vele scholen, bedrijven, gemeenten en organisaties passen Deep Democracy toe. In stukjes en beetjes en met vallen en opstaan.

Een dag van best practices, worst practices, nieuwe inzichten en spannende ontwikkelingen!

Inschrijven en kosten

Prijs: € 250,- excl. BTW

Waar Jitske Spreekt

Jitske spreekt regelmatig op congressen. Wil je weten waar en wanneer? Meer informatie en inschrijven? Klik hier om de agenda te bekijken.

Over ons

HumanDimensions kijkt naar bedrijven en organisaties door het oog van een antropoloog. Hoe vormen mensen culturen en hoe vormen culturen mensen? We reizen de wereld rond op zoek naar manieren om sterke tribes te bouwen en onderlinge relaties te verstevigen. En brengen deze kennis via ijzersterke lezingen, masterclasses en trainingen naar de wereld van organiseren en samenwerken. Deep Democracy. Inclusie. Diversiteit. Organisatiecultuur. Leiderschap.

Facebook Twiter Instagram
dd

Facebook

EZINE

Elke zes weken een informatief, inspirerend, prikkelend ezine in je mailbox? Met artikelen, blogs, vlogs en ons laatste nieuws?

* is verplicht

© 2020 Human Dimensions B.V. Prijswijzigingen en eventuele typfouten onder voorbehoud Website door BlueBird Media. Privacy