Trainingen

Trainingen

Doelgroep voor Deep Democracy Trainingen

Trainers, (team) coaches, consultants en leiders die hun vaardigheden verder willen ontwikkelen in het begeleiden van groepsdynamiek. Mensen die verschillen willen benutten, conflicten willen oplossen en duurzame besluiten willen nemen. Zeer geschikt voor de facilitatie van verander- en transformatieprocessen.

De methode is zeer krachtig voor alle organisaties waarin mensen samen beslissingen moeten nemen. Het is een set van tools en een manier van kijken die zowel op scholen als in directiekamers van grote multinationals gebruikt wordt. Deep Democracy biedt handen en voeten aan termen als: verbindend leiderschap,, co-creatie, participatief leiderschap, inclusie, nieuw organiseren en sociale innovatie. Het zorgt ervoor dat het niet alleen veiliger wordt voor verschillen, maar ook dat de tegenstellingen de kwaliteit van output werkelijk vergroten. 

Tijdens de trainingen leer je op een geheel nieuwe wijze kijken naar groepen en groepsdynamiek. De Lewis methode van deep democracy biedt tegelijkertijd een hele praktische manier om constructief met de tegenstellingen en conflicten die er in elk team en organisatie zijn om te gaan. Niet door ze weg te poetsen, maar door de verschillen juist de ruimte te geven. Wanneer we de verschillende invalshoeken boven water hebben, kunnen we ze immers pas benutten.

Testimonials

  • "Deep Democracy biedt een nieuwe visie op team-functioneren en de begeleiding ervan."

  • "Veel geleerd tijdens de training. Onder andere de waarde van de stem van de minderheid en manieren voor interventies in lastige situaties."

  • "Ik heb in jaren niet zo'n inspirerende en indrukwekkende training gevolgd."

  • "Ik was al jaren opzoek naar een toegankelijke taal en methode om de onderstroom in en met teams bespreekbaar te maken. Gevonden."

  • "Even de loftrompet: wat is Jitske een goede en zorgvuldige trainer: precies, geduldig, to-the-point, veilig en ook nog humor, indrukwekkend."

  • "Of ik Democracy al heb toegepast? Vandaag nog."

  • "Deep Democracy is geen oude wijn in nieuwe zakken, maar werkelijk nieuwe wijn."

  • "Zelden heb ik een ervaring gehad als de afgelopen 2 dagen. We gingen heel snel onder de waterlijn op een veilige en werkbare manier."