blog

Blog

News, business and more...

News, business and more…

Techniek voor Duivelse Dilemma’s

We worden omringd door tegenstellingen. Door polariteiten die we als ‘duivelse dilemma’s’ kunnen ervaren, zoals die tussen ‘Zwarte Piet moet zwart blijven’ en ‘Zwarte Piet moet veranderen’. Of: ‘we  geloven in de kracht van zelfsturende teams’ versus ‘elk team heeft een manager nodig’. Door middel van een groepsgesprek, Afrikaanse volksraadpleging,...

Lees meer

De wijsheid van het geheel: versterken

In onze facilitatie van conflicten maken we dikwijls gebruik van een techniek die versterken of amplificatie wordt genoemd. We amplificeren dan wat er gezegd wordt tijdens een dialoog of conflictinterventie. Versterken wat gezegd wordt. Vergroten uit. Maken het scherper. Hangen een symbolische megafoon onder de bedoeling van het gesprek. We...

Lees meer

Stille leiders – krachtige dialogen – wijze besluiten

De Okyame. Bij de Ashanti, een machtig en trots Afrikaans volk, had de koning groot gezag. De Ashanti koning hield regelmatig volksraadplegingen. Op een prachtige troon onder een parasol luisterde hij vooral naar de noden van het volk. Daarbij sprak hij niet zelf. Hij spreekt via een magische spreekstok. Die...

Lees meer

Waarderen… minder onschuldig dan het lijkt

Waarderend leiderschap, een compliment geven tijdens een sessie Deep Democracy… Mooi toch… Of niet… Niet altijd… Wist je dat het waarderen komt van het oude beroep van Waardijn. Dit was iemand die was aangesteld om ‘den aard en de waarde der metalen, vooral van goud en zilver, te onderzoeken of...

Lees meer

Versterken: haal verwarring en indirectheid uit het gesprek

Wanneer het spannend wordt, hebben mensen de neiging om onduidelijker te worden in hun communicatie. Vaak zeggen we onder het mom van beleefdheid slechts ‘ongeveer’ wat we bedoelen. Wat we eigenlijk echt bedoelen, blijft dan achterwege. Om helder te maken wat mensen eigenlijk echt bedoelen te zeggen, gebruikt de Lewis-methode...

Lees meer

Over de Ghost-role

Dat wat niet wordt benoemd, maar er wel is. Over de Ghost-role   Kent u de film  Monsieur Lazhar (2011)? Ik zag die ooit op het Filmfestival Rotterdam en vond hem prachtig.  Onlangs was hij op TV en ben ik er opnieuw voor gaan zitten. Pas nu viel me op...

“Harry” – de wijsheid van de minderheid

Tegenstellingen zijn de start van een creatief proces. Het is daarom verstandig om verschillen en spanningen niet te problematiseren of glad te strijken, maar ze te benaderen als een normaal en welkom gegeven. De werkelijkheid is een complex geheel van inzichten en door alle invalshoeken met elkaar te combineren komen...

Lees meer

Van vicieuze naar virtuoze cirkels

Wanneer een groep in herhaling valt of allerlei vormen van sabotagegedrag vertoont, hebben we niet meer genoeg aan rationele technieken. Tijdens de vicieuze cirkel nemen de onderlinge spanningen toe doordat het echte gesprek steeds maar niet gevoerd wordt. Wat het vervolgens weer onveiliger en spannender maakt om hierover met elkaar...

Lees meer

De mythe van het oude zeer

Auteur: Jaco van der Schoor. Doorbraak door rolemapping.  Het boterde al langere tijd niet tussen het team bestaande uit artsen en verpleegkundigen. Wederzijds onbegrip, miscommunicatie, niet nagekomen afspraken. De eerste sessie in het begleidingstraject verliepen stroef, De wil om er uit te komen was er wel, maar het leek alsof...

Lees meer

Boek Deep Democracy – de wijsheid van de minderheid

Auteur: Jitske Kramer Dit boek is geschreven voor mensen die conflicten willen oplossen, verschillen willen benutten, en vervolgens duurzame besluiten durven nemen. Die met elkaar en niet voor elkaar denken. Die samen vechten voor de hoogst haalbare oplossing. Dit kan met behulp van Deep Democracy, een besluitvormingsmethode die na de...

Lees meer