Het grote in het kleine zien – fractale patronen

Het grote in het kleine zien – fractale patronen

In onze trainingen Deep Democracy, Talk! Kampvuurgsprekken en Corporate Antropologie werken we veel met het herkennen en beïnvloeden van fractale patronen. Een fractal is een wiskundig fenomeen dat staat voor een oneindig patroon dat zich steeds maar herhaalt. De natuur zit vol fractale patronen. Je ziet het bijvoorbeeld als je een broccoli pakt. Breek je daar een stukje vanaf, dan heb je weer een volmaakte, maar kleinere broccoli. Breek je daar weer een stukje vanaf dan heb je een mini broccoli. Je ziet fractale patronen terug in melkwegstelsels, orkanen, varens, ijskristallen… Je kunt het ook Droste effecten noemen.

In organisaties en menselijke relaties zien we ook herhalende fractale patronen. Een directieteam waarin twee directieleden heftig concurreren zien we terug in het patroon dat afdelingen elkaar beconcurreren, in het patroon dat medewerkers op die afdeling elkaar massaal beconcurreren. Omgeving kan onderdeel van het fractale patroon zijn. Zo zien we dat professionals die werken in een onveilige setting (politiemensen, psychiatrisch verpleegkundigen, brandweermensen) dikwijls ook intern onveiligheid creëren en het lastig vinden om elkaar aan te spreken.

Het herkennen en duiden van fractale patronen kan helpen om snel, op grotere schaal, verandering van gedrag te bewerkstelligen of dialoog te versnellen. Heb je immers een klein fractaal patroon te pakken, maak je dat weer heel en vergroot je dat fractal vervolgens uit, dan schaal je direct op.

Hummm, sounds interesting but difficult? Valt mee. Volg trainingen Deep Democarcy of Talk! Kampvuurgesprekken. Meer info klik hier.

‘Wie een enkel mens redt, redt een heel volk’ – Joods gezegde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *