Gesprek op voeten

Gesprek op voeten

Een gesprek op voeten is een dialoogvorm waarbij je al lopend door een lege  ruimte met elkaar in gesprek gaat. Zeker de eerste keer is dat een beetje vreemd en onwennig, maar als mensen eenmaal gewend zijn aan de vorm willen ze vaak niet meer anders. Het is een actieve en vaak leuke dialoogvorm die wij gebruiken om snel verschillende invalshoeken in een groep mensen boven water te krijgen en iedereen actief in het gesprek te betrekken.

Idee is dat een persoon een standpunt of mening naar voren brengt en daarbij een vrij plekje in de zaal zoekt. Iedereen die zich aangesproken voelt door dat idee of standpunt gaat achter de inbrenger staan. Ben je het er niet mee eens dan zoek je een andere plek op. Een ander iemand brengt iets naar voren, waardoor de gele groep in beweging komt en mensen opnieuw hun positie kiezen. Heel zichtbaar wordt zo welke standpunten door veel mensen gedeeld worden en wat andere en afwijkende meningen zijn, die wellicht juist interessant zijn om ook nog te onderzoeken.

Het mooie aan de techniek is dat iedereen zich door middel van zijn of haar voeten ‘laat horen’. Ook de mensen die zich niet zo snel in een gesprek mengen. Het is een beweeglijke, vrije, vaak humorvolle werkvorm. En… niemand zakt in; uiterst geschikt voor de after lunch dip.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *