Een eenvoudig tool, ingezet bij een lastig conflict

Een eenvoudig tool, ingezet bij een lastig conflict

Door Sandra Bouckaert.

Het gebruik van de Check-in: een praktijkvoorbeeld.

In een team van 5 medewerkers in het onderwijs vindt een reorganisatie plaats. Een aantal mensen ondervinden hier positieve effecten van doordat ze meer uren tot hun beschikking krijgen. Andere teamleden gaan terug in hun uren en ervaren dit als erg vervelend en lastig. Er is geen ruimte meer om het besluit terug te draaien of aanpassingen door te voeren. Er heerst onvrede in het team ondanks de positieve effecten voor verschillende teamleden. Éen teamlid is erg ontevreden en boos en blijft hierover in strijd gaan met de teamleider. Deze medewerker probeert de teamleider te passeren en direct contact te hebben met P&O en andere afdelingen binnen de organisatie. Ook neemt hij hierin collega’s mee. Collega’s die eerder aangegeven hebben zich neer te leggen bij het besluit, staan opnieuw op en gaan, samen met het ene teamlid, de strijd aan richting de teamleider.

De teamleider heeft eerst elk teamlid individueel gesproken en in deze gesprekken vooral geluisterd naar de emoties, argumenten, belangen en alle andere zaken die van belang waren voor het teamlid. Daarna is zij met het team als geheel in gesprek gegaan waarbij zij heeft erkend dat er ook zaken vanuit de organisatie en vanuit haar als de teamleider niet goed waren verlopen. Hoewel dit een belangrijke stap was richting oplossing van het conflict, was de lucht toch nog niet volledig geklaard. Ook na dit gesprek bleef er onrust en boosheid in het team bestaan.

Zonder alles uit te discussiëren, besloot de teamleider in alle bijeenkomsten en overleggen die volgden consequent de check-in in te zetten. Elke bijeenkomst vroeg zij de teamleden zich te uiten over de kwestie, aan de hand van een aantal specifieke vragen. Tijdens deze check-ins vroeg zij om niet met elkaar in discussie te gaan, maar ieder de ruimte geven om zijn of haar gedachten en gevoelens te ventileren en hier actief naar te luisteren. Na elke check-in vatte zij vervolgens samen wat er allemaal leefde in de groep. Na drie bijeenkomsten kon het team weer constructief aan de slag. Er was weer een basis waardoor vertrouwen en veiligheid richting de organisatie kon groeien. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *