Teamcoaching

Teamcoaching

In elk team spelen macht en beïnvloedingspatronen. Teams met een open werkcultuur waarin alle perspectieven en inzichten benut worden, kunnen excelleren. Ieders talent wordt benut, misverstanden en conflicten worden geadresseerd en tegenstellingen opgelost. De Lewis methode van deep democracy is een zeer praktisch en behulpzame manier om een dergelijke sfeer en omgang te creëren. In de afgelopen jaren hebben we mooie resultaten geboekt bij teams met pestgedrag, veel geroddel, verandermoeheid, gestagneerde samenwerking en vastgelopen conflicten. Zowel in ‘mono-culturele’ als in ‘multi-culturele’ teams.

Neem contact op als je hier meer over wilt weten.